Младежки театър обявява обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

10 Април 2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП за доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Младежки театър „Николай Бинев“.

Повече информация – ТУК 

Всички новини