Контакти

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“

бул. „Княз Дондуков“ № 8
1000 София


Директор

02 939 40 43, [email protected]

Заместник-директор

02 939 40 52, [email protected]

Главен счетоводител

02 939 40 42, [email protected]

Счетоводство

02 939 40 41, [email protected]

Връзки с обществеността
Маркетинг и реклама
Колективни посещения

02 939 40 51, 0888 446 003, [email protected] и [email protected]

Билетна каса

02 988 17 53
02 939 40 59
0885 831 313

Длъжностно лице по защита на личните данни

Снежана Иванова
тел 0885 103 173
ел. поща [email protected]