Младежки театър търси да назначи експерт „Връзки с обществеността”

10 Октомври 2022
Младежки театър „Николай Бинев” търси за своята позиция експерт „Връзки с обществеността” мотивирани специалисти, които проявяват интерес към театъра и желаят да се развиват в сферата. Ако желаете да кандидатствате след като се запознали с задълженията и условията към позицията, можете да го направите на следния линк в платформата jobs.bg 

Вярваме, че именно изкуството може да донесе желаната промяна в обществото ни и търсим амбицирани, вдъхновени и обичащи изкуството и театъра хора, които също вярват в силата и магията на сценичните изкуства.


І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Участва активно в цялостната комуникационна стратегия на Младежки театър;
2. Създава, разработва и развива вътрешни и външни комуникационни и медийни кампании, работейки в синхрон с експерт „Маркетинг и реклама”;
3. Изгражда и поддържа ефективна комуникация с нови и вече съществуващи партньори на театъра;
4. Поддържа и развива активното присъствието на театъра в публичното и медийното пространства, създавайки и изпращайки периодично текуща информация за дейността на театъра;
5. Поддържа профилите на Младежки театър в социалните мрежи.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за активното медийно присъствие на Младежки театър и неговото по-широко разпознаване в общественото пространство.
2. Отговаря за създаването и развитието на всички видове връзки с обществеността и тяхното ефективно управление.
3. Отговоря за редовната комуникация с медии и журналисти и създава съдържание, с което представя редовно Младежки театър в медийното пространство.

ІII. ЗАПЛАЩАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ
1. Tрудов договор на пълен работен ден /8 часа/.
2. Заплата – 1100 лева (бруто) + 1% клас прослужено време
3. Ваучери за храна

Ако Вие сте креативен, инициативен, комуникативен, организиран, амбициран и имате желание да се развивате като експерт „Връзки с обществеността” в света на театъра, ще се радваме да получим Вашата автобиография. Ние ще се свържем с одобрените по документи кандидати.
Младежки театър „Николай Бинев” е държавен репертоарен театър, който представя на своите сцени не само класически и съвременни български и чуждоезични пиеси, но и спектакли, насочени към детска и младежка аудитория. В последните няколко години неговата дейност се активизира и в посока на „неформални” (за българската театрална действителност) прояви – малки концерти, литературни четения на поезия и драма и др. Това го превръща в уникален по своята концепция културен институт, който привлича към своите сцени широка възрастова аудитория.

Всички новини