Билети

Билетна информация:

Билети можете да закупите на нашата каса, която се намира в отделно помещение, непосредствено до главния вход на театъра.

Напомняме ви, че можете да закупите денонощно билети за всички представления на Младежки театър „Николай Бинев“ на нашия сайт – www.tickets.mlt.bg, на който можете да се възползвате и от много намаления за нашите спектакли. 

Уважаеми зрители и любители на театъра, най-уважително бихме желали да Ви информираме, че закъснели зрители за спектаклите на Младежки театър „Николай Бинев“ няма да бъдат допускани до залата след началото на спектакъла. 
 
Работно време:
От понеделник до петък 
08:30 ч. - 19:30 ч.
Събота и неделя 
10:00 ч. - 19:00 ч.
Обедна почивка
13:30 ч. - 14:30 ч.

Телефони за връзка:

02 988 17 53
02 939 40 59
0885 831 313
 

Организация и групови посещения:

Богатият ни репертоар е изключително подходящ за групови посещения, както на ученическа публика, така и на фирми, екипи, семейства. Възползвайте се от възможността за намаления от цените на билети на групи!

Телефони за връзка:

02 939 40 52
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ

1.     Покупката на билет от Младежки театър „Николай Бинев“ осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Младежки театър „Николай Бинев“ или гостуващо на сцената на театъра сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи между страните – Театър и купувач, като се счита, че е сключил договор с Младежки театър „Николай Бинев“ при тези общи условия.

2.     Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата.

3.     Всички представления се провеждат в залите на театъра на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Донуков” № 8, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място на провеждане на представлението.

4.     Купувачът е длъжен да провери изписаните върху билета данни преди напускане на билетната каса, а при покупка онлайн да провери избора си на заглавие, дата и места преди потвърждаване на покупката чрез заплащането й.

5.     След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират за възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е за билетопритежателя.

6.     Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал, в цялост и ненарушен външен вид.

7.     В случай на отмяна  или отлагане на представление от собствената продукция на театъра, същият се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:

7.1.
   Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за отмененото/отложено представление;

7.2. 
   Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;

7.3. 
    Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената, ако новият билет е по-ниска цена, Театърът не дължи възстановяване на разликата.

7.4.
     В случаите на т. 7.2 и т. 7.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.

8.     В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на чл. 7, т. 7.2 и т. 7.3.

9. 
    С продажбата на билет  Младежки театър „Николай Бинев“ се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.

10.
   С покупката на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

10.1. 
  Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. 

10.2.  
 Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.

10.3.
  Билетопритежателят няма право да изисква възстановяване на средства от закупен билет, при положение , че е пристигнал след начало на представлението.

10.4. 
  Да не пуши в сградата на Театъра;

10.5. 
  Да не внася храна и напитки в залите;

10.6. 
  Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;

10.7. 
  Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;

10.8. 
  Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

10.9. 
  На представленията за възрастни не се допускат деца под 7 години. Ако представление от програмата на  Младежки театър „Николай Бинев“ не е подходящо за лица под определена възраст, това се посочва в рекламните материали на театъра.

11. 
     За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен в определените от театъра сектори.

12. 
     Отстъпките, предоставяни от Младежки театър „Николай Бинев“, важат само за собствената продукция на Театъра и изключват съвместните продукции и гостуващи представления.

13.
      Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра www.mlt.bg.

14. 
     Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.

15.
     Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от Младежки театър „Николай Бинев“ и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.
Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва закупуването на билети, станали след датата на промяната.
 
УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ
С БАНКОВИ КАРТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Младежки театър „Николай Бинев“

За Младежки театър „Николай Бинев“
1.     Уебсайтът http://tickets.mlt.bg  е собственост на Младежки театър „Николай Бинев“, ЕИК 000670787, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков" 8 e-mail: [email protected]

Предлагани услуги и стоки
2.     В сайта http://tickets.mlt.bg  има възможност да бъдат закупени билети за театралните постановки от репертоара и програмата на Младежки театър „Николай Бинев“. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се представи всяка постановка.

Ценова политика
3.     Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български лева и са окончателни.

4.     Всички намаления и отстъпки при цените на билетите важат само при покупка от билетната каса на театъра. При онлайн продажби намаления на цените не се правят.

Лични данни
5.     Младежки театър „Николай Бинев“ полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в http://tickets.mlt.bg.
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.

6.     В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Младежки театър „Николай Бинев“ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

7.     Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната системата ePay.bg, гарантираща сигурността им. Младежки театър „Николай Бинев“ и  http://tickets.mlt.bg не съхраняват номера на банкови карти.