Контакти

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“

бул. „Княз Дондуков“ № 8-10
1000 София


Директор

02 939 40 11, office@mlt.bg

Заместник-директор

02 939 40 43, baykov@mlt.bg 

Главен счетоводител

02 939 40 42, finance@mlt.bg

Счетоводство

02 939 40 41, finance@mlt.bg

Връзки с обществеността

02 939 40 51, 02 939 40 52, 0887 848 498 pr@mlt.bg

Маркетинг и реклама

02 939 40 53, marketing@mlt.bg

Колективни посещения

02 939 40 50; 02 939 40 54

Билетна каса

02 988 17 53; 02 939 40 59