Търгове

Младежки театър „Николай Бинев”, гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков” № 8 – 10, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № A - 04 от 11.02.2022 г.  на директора на Младежки театър „Николай Бинев”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – обособена част с площ на самостоятелен обект на ниво Партер от 191 кв. м и на ниво 1 от 209 кв. м, част от БЛОК А с фронт по бул. „Княз Александър Дондуков“, част от първи етаж – покрит вход и входен вестибюл, целия със ЗП от 158 кв. м и преустроени площи със застроена площ от 306 кв. м, част от втори етаж /мецанин/ - офисни помещения със застроена площ от 365 кв. м, от сграда с идентификатор 68134.405.6.1

Тръжна документация 
Информация - 16.03.2022