Контакти

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“

бул. „Княз Дондуков“ № 8-10
1000 София


Директор

02 939 40 11, [email protected]

Заместник-директор

02 939 40 43, [email protected] 

Главен счетоводител

02 939 40 42, finan[email protected]

Счетоводство

02 939 40 41, [email protected]

Връзки с обществеността
Маркетинг и реклама
Колективни посещения

02 939 40 52, 0887 848 498, [email protected] и [email protected]

Билетна каса

02 988 17 53; 02 939 40 59