Програма Декември 2017

01/12 19:00 Голяма сцена

Луди Пари

02/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

02/12 19:00 Голяма сцена

Страхотни момчета

03/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

03/12 19:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

05/12 19:00 Голяма сцена

Разделям двойки по домовете

06/12 19:00 Голяма сцена

Като трохи на прозорецa

07/12 19:00 Голяма сцена

Кухнята

08/12 19:00 Голяма сцена

Красиви тела

09/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

09/12 19:00 Голяма сцена

Семеен албум

10/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

10/12 19:00 Камерна сцена

Пилето

12/12 19:00 Голяма сцена

Еквус

13/12 19:00 Голяма сцена

Някои го предпочитат...

14/12 11:00 Голяма сцена

Приказка за Рицаря без Кон

14/12 16:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

14/12 19:00 Камерна сцена

Любовна песен

15/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

15/12 19:00 Камерна сцена

Иванов

16/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

17/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

18/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

19/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

19/12 19:00 Камерна сцена

Nordost

20/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

21/12 11:00 Голяма сцена

Xензел и Гретел

21/12 19:00 Голяма сцена

Разделям двойки по домовете

22/12 19:00 Голяма сцена

Летище

23/12 11:00 Голяма сцена

Алиса в страната на чудесата

27/12 19:00 Голяма сцена

Семеен албум

28/12 19:00 Голяма сцена

Някои го предпочитат...

29/12 19:00 Голяма сцена

Като трохи на прозорецa