Post - Mortem


Постановката е подготвена от Театралната студия с ръководител Малин Кръстев. Спектакълът е по мотиви от съвременна драматургия.

Участват: Илияна Колева, Борис Кръстев, Мартин Раков, Анита Георгиева, Александър Георгиев, Димитър Ангелов, Велизара Душанова, Светлозар Начев, Надежда Рашева, Катерина Борисова, Десислава Стоянова