„Актьорите, мениджърите и уменията на бъдещето“ от Десислава Стойчева – премиера
Младежки театър „Николай Бинев“ има удоволствието да Ви покани на 25 октомври, от 19:00 ч. в Камерната сцена на театъра, на премиерата на новата книга на Десислава Стойчева – „Актьорите, мениджърите и уменията на бъдещето. Ролята на актьорите и арт мениджърите за развитието на обществото“, Издателска къща „ИнфоДАР“ ЕООД – София, 2018

Кратко резюме на книгата:
„Актьорите, мениджърите и уменията на бъдещето“ е първият теоретико-практически труд, който анализира обучителния процес и практиката на актьорите от гледна точка на техните професионални компетентности като част от уменията на бъдещето. Чрез анализ на проучвания за бъдещето на глобалния пазар, е доказана тезата, че „меките умения“, които придобиват актьорите, ще бъдат необходими във всички професионални области. Творческо-педагогическата роля и социално-икономическия принос на актьора и на театралните дейности са представени чрез примери и интервюта с актьори и арт мениджъри. Трудът поставя началото на база данни с Добри практики, реализирани с участието на новото поколение арт мениджъри, завършили НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Представени са успешни проекти в държавните, общинските и частните театри за привличане и изграждане на публиките и тяхното значение за развитието на обществото.

За автора:
Д-р Десислава Стойчева е сертифициран мениджър на проекти от Международната асоциация по управление на проекти /IPMA/, лектор по Арт мениджмънт, обучител по „Умения за работа“ и професионална актриса. Има британска професионална квалификация за оценител на проекти по методиката за възвращаемост на инвестициите /ROI/. Ръководила е проектите на Британски съвет в България във всички области на изкуствата. Като регионален арт мениджър за страните от Югоизточна Европа и Европейския съюз и глобален мениджър „Финанси и оценка“ на програмата за развитие на умения за работа, ръководи екипи в повече от 70 страни. От 2005 г. преподава „Арт мениджмънт“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и е един от създателите на магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства“. Има презентации в международни конференции, актьорски участия в театъра и киното. Автор е на книгата „Управление на иновативни театрални проекти“ и на статии в специализирания печат. Води обучения по „меки умения“ – презентационни и комуникационни умения, работа в международни екипи, междукултурна комуникация и др. Ментор е в международния курс „Как да успееш на работното място в глобалния пазар“.

След представянето на книгата, ще се радваме да изпиете с нас по чаша вино във фоайето на Камерна сцена и заедно, в неформална обстановка, да поговорим с д-р Десислава Стойчева за тази уникална за българския пазар книга.

Входът е свободен.

Очакваме Ви!