Транзит – гостува ДТ-Габрово


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, Програма “Дебюти” и ДТ “Рачо Стоянов” гр.Габрово.

Пиесата “Транзит” е сред отличените в Конкурса на театър “София” за съвременна българска пиеса.

Автор и режисьор - Валерия Минева (Лира)
Творчески консултант - доц.Леонард Капон
Сценограф - Славка Георгиева
Художник картини - Иванка Димитрова (темпера), Славка Георгиева (акварел)
Композитор - Ян Руменин
Графичен дизайн и плакат - Христо Георгиев
Актьорски състав: Християна Йотова, Елена Замяркова, Божидар Георгиев, Стела Стоянова, Найден Банчевски, Любен Попов, Силвия Боева

С лекота и хумор, текста на “Транзит” показва именно пъстротата на човешките нужди, изследвайки ги в съвременния свят и ежедневието. Темата за пътуването, както в буквалното значение на думата, така и като метафора за живота ни, е в основата на сюжета.
“Транзит” е съвременна и човешка история, разказваща за едно семейство разкъсано от емиграцията, за един опустял дом, през който ще преминат различни съдби, за да покажат субективността на понятията дом, щастие, успех и любов. За изборите, които правим по пътя си, емоционалния багаж, който натрупваме, хората, които срещаме и изграждането на силна връзка с тях. За нуждата от дом и семейство и доколко дългът към тях ни определя като личности. Преминавайки “транзитно” през живота на другия и въпреки различията в принципите и възприятията си, героите успяват да разрушат бариерите помежду си.