Театрална студия на Малин Кръстев

Студията е основана през 2006 г. от група актьори в Младежкия театър.
В момента нейн ръководител е Малин Кръстев.